Logo programu Erasmus+

Projekt Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000046540

Projekt na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze Edukacja Szkolna

Termin realizacji projektu: od 01.02.2024

Tytuł projektu: „Szkolna kadra na europejskim poziomie”

Projekt skierowany do nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

Szkolenia językowe i metodyczne w krajach Unii Europejskiej

 (m.in. Malta, Włochy, Hiszpania, Irlandia)

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania poprzez poznanie nowoczesnych metod i narzędzi pracy poprzez udział 20 nauczycieli ZSPS i VIII LO w zagranicznych szkoleniach językowych, metodycznych oraz  z zakresu ICT, kulturowości, profilaktyki.