logo Erasmus+

Projekt Nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000078769

Projekt na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowe

Termin realizacji projektu: 01.09.2022-29.02.2024

Tytuł projektu: „ Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego”

Projekt skierowany do uczniów klas III TF i IV TF Technikum Nr 8

Miesięczne praktyki zawodowe w Hiszpanii - Walencja

Partnerzy projektu: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, Advisers for International Programs in Spain S.L.

Poprzez udział naszej szkoły w projekcie, planujemy podnieść kompetencje zawodowe, językowe i kulturowe naszych uczniów z klas o profilu Technik fotografii i multimediów. Istotnym celem projektu jest podniesienie znajomości językowych uczniów zarówno z języka angielskiego jak i drugiego nauczanego języka – hiszpańskiego.

Budżet projektu: 85.882 Euro