Misja szkoły

Misją szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów na miarę ich potrzeb i możliwości,

tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej oraz dobrze przygotowującej ich do dalszego kształcenia

Wizja

ZSPS i VIII LO, to szkoła zarządzająca wiedzą, otwarta na środowisko lokalne, aktywnie współpracująca z rodzicami, gdzie każdy uczeń z dumą mówi: "to moja szkoła".

W latach 2016-2021 zamierzamy budować szkołę, która umie sobie poradzić z nowymi wyzwaniami, celami, priorytetami edukacyjnymi, potrzebami, aspiracjami i oczekiwaniami uczniów, rodziców i nauczycieli.

Priorytety szkoły na lata 2017-2022

I. Podniesienie jakości kształcenia i wychowania.
II. Innowacyjność w kształceniu zawodowymi i ogólnokształcącym.
III. Wzmocnienie bezpieczeństwa w szkole.
IV. Współpraca z rodzicami i środowiskiem.
V. Nowoczesna profilaktyka.

Certyfikaty jakości

wyborysu-01

wyborysu-01

wyborysu-01