Aktualności internatu

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Uprzejmie informujemy, że uczniowie  zakwalifikowani do przyjęcia do Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu mają zapewnione miejsce w Internacie. Wnioski uczniów z pozostałych szkół zostały rozpatrzone przez komisję rekrutacyjną, a  lista osób  zakwalifikowanych do przyjęcia do Internatu Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu zostanie  opublikowana na stronie internetowej w zakładce Aktualności we wtorek 19.07.2022 r. 

Anna Bylicka 
Kierownik Internatu ZSPS i VIII LO w Toruniu  

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków o przyjęcie do Internatu ZSPS i VIII LO w Toruniu  upłynął z dniem 30 czerwca. Lista kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości  we wtorek 19 lipca o godzinie 12.00. Jednocześnie  przypominamy, że uczniowie zakwalifikowani są zobowiązani przedstawić zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do klasy pierwszej oraz oświadczenie woli zamieszkania w Internacie. Druk jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce Rekrutacja do Internatu ZSPS i VIII LO w Toruniu na rok szkolny 2022/2023.

Anna Bylicka 
Kierownik Internatu ZSPS i VIII LO w Toruniu 

Wakacyjna kartka z życzeniami bezpiecznych i słonecznych wakacji!

Fotorelacja z pożegnania absolwentów.

 Fotorelacja - nasi wolontariusze dla Ukrainy.