Grupy wychowawcze w internacie żeńskim:
Grupa I A – mgr Monika Cichocka
Grupa I B – mgr Lidia Kowalska
Grupa IIA – mgr Anna Knopik-Wojciechowska
Grupa IIB – mgr Katarzyna Olejniczak-Kalita, mgr Karolina Kopańska
Grupa III – mgr Maria Walentynowicz, mgr Zyta Karczewska
Grupa IVB – mgr Agnieszka Urbańska

Grupy wychowawcze w internacie męskim:
Grupa IVA – mgr Anna Uździńska, mgr Ryszard Wojniusz
Grupa V – mgr Joanna Mazurek-Szczepańska, mgr Wiesława Bielak
Grupa VI – dr Agnieszka Serowik, mgr Mariusz Sadowski
Grupa VII – mgr Łukasz Urbański