Logo programu Erasmus+

Projekt Nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041958

Projekt na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze Edukacja Szkolna

Termin realizacji projektu: 01.03.2022-31-08.2023

Tytuł projektu: „Nowoczesna kadra na europejskim poziomie”

Projekt skierowany do nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

Szkolenia językowe i metodyczne w krajach Unii Europejskiej

 (m.in. Cypr, Malta, Włochy, Hiszpania, Irlandia)

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania poprzez poznanie nowoczesnych metod i narzędzi pracy z uczniem. W zagranicznych szkoleniach językowych, metodycznych oraz z zakresu ICT, kulturowości, profilaktyki weźmie udział 20 nauczycieli z ZSPS i VIII LO.