Zdjęcie reklamujące klasę Technik Fotografii i Multimediów

MULTIMEDIA

Technikum Nr 8

przy VIII Liceum Ogólnokształcącym

w Toruniu ul. Grunwaldzka 33/35

www.8lo.torun.pl

NOWOCZESNY i PRZYSZŁOŚCIOWY ZAWÓD

technik fotografii i multimediów

Zawód technik fotografii i multimediów jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania planu zdjęciowego,
 •  rejestracji, obróbki i publikacji obrazu,
 • cyfrowej obróbki obrazu,
 • przygotowania materiałów cyfrowych,
 • wdrażania projektów multimedialnych.

Technik fotografii i multimediów jest zawodem globalnym i może być wykonywany w każdym miejscu na Ziemi.

Absolwent szkoły może założyć własną działalność gospodarczą lub  może być zatrudniony m.in. w:
 • studiach i laboratoriach fotograficznych,
 • działach promocji różnego typu firm,
 • wydawnictwach, drukarniach, redakcjach prasowych, również w redakcjach tzw.  prasy kolorowej,
 • laboratoriach naukowych, kryminalistycznych, medycznych, archiwach, muzeach,  policji,
 • przemyśle komputerowym i informatycznym,
 • agencjach fotograficznych i reklamowych,
 • telewizji i wytwórniach filmowych,
 • przemyśle optycznym i fotooptycznym,
 • instytucjach cyfryzacji i korporacjach,
 • studiach i agencjach artystycznych oraz designerskich,
 • sektorach publicznych.

Absolwenci mają również możliwość dalszego kształcenia w Toruniu m.in. na UMK - kierunek Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna (specjalność:  Multimedia i fotografia)  oraz Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.

Natomiast w kraju na uczelniach wyższych różnego typu m.in. w szkołach plastycznych, artystycznych, akademiach filmowych, a także uczelniach politechnicznych.

Multimedia drogą do kariery!

Uczniowie  odbywają praktyki zawodowe m.in. w Portugalii i w Hiszpanii w ramach programu ERASMUS+  

Języki: angielski, hiszpański