Aktualności internatu

W związku z zawieszeniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych od 19 października 2020 r. informujemy, że  kwota za wyżywienie będzie zwrócona  na konto  w wysokości proporcjonalnej do liczby dni, w których wychowankowie korzystali z posiłków w stołówce szkolnej. 

Anna Bylicka
Kierownik Internatu 
ZSPS i VIII LO w Toruniu

Szanowni Rodzice, Drodzy Wychowankowie 

Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi funkcjonowania szkół i placówek Internat ZSPS i VIII LO w Toruniu pracuje od niedzieli 18 października br. w ograniczonym zakresie, zapewniając pobyt uczniom realizującym w swoich szkołach zajęcia praktyczne. W związku z tym zwracamy się z prośbą o przesłanie drogą mailową informacji dotyczących harmonogramu zajęć praktycznych. Informujemy również, że w najbliższym tygodniu wychowankowie będą mieli możliwość odbioru podręczników oraz innych rzeczy umożliwiających naukę w trybie zdalnym. Dziękujemy za wyrozumiałość i zrozumienie.

Anna Bylicka 

Kierownik Internatu ZSPS i VIII LO w Toruniu