Aktualności internatu

Uprzejmie informujemy, że szczegółowe informacje  dotyczące zakwaterowania w Internacie ZSPS i VIII LO w Toruniu w poniedziałek 31 sierpnia 2020 zostaną umieszczone na stronie internetowej w najbliższy piątek 28 sierpnia 2020 r. Jednocześnie informujemy, że drogą   e-mailową zostaną Państwu przekazane informacje oraz dokumenty dotyczące pobytu wychowanków  w Internacie ZSPS i VIII LO w Toruniu. 

 

Anna Bylicka
Kierownik Internatu
ZSPS i VIII LO w Toruniu

Uprzejmie informujemy, że listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do zamieszkania w Internacie ZSPS i VIII LO w Toruniu zostaną zamieszone na stronie internetowej Internatu ZSPS i VIII LO w piątek 21.08.2020, a także będą udostępnione w holu internatu żeńskiego.

Jednocześnie przypominamy, że uczniowie zakwalifikowani do przyjęcia do Internatu są zobowiązani w terminie 21.08.20-26.08.20 przedstawić oświadczenie potwierdzające wolę zamieszkania w internacie. Dokument jest dostępny na naszej stronie internetowej.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty prosimy 
o niedokonywanie wpłat za pobyt w internacie w kwietniu. Jednocześnie informujemy, że bieżące opłaty zostaną pomniejszone o kwotę nadpłaconą w marcu.

Anna Bylicka
Kierownik Internatu
ZSPS i VIII LO w Toruniu