Dyrekcja ZSPS i VIII LO w Toruniu

Dyrektor Szkoły
Urszula Przedpełska

Wicedyrektorzy
Krzysztof Bartoszyński
Wojciech Olszewski


Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2023/2024

Język polski
Aleksandrowicz Krystyna
Augustynowicz Aneta
Bugaj-Brauze Edyta
Górka-Kriesel Aleksandra
Graczyk Radosława
Jaroszewska Emilia
Jędrzejewska-Gmiterek Monika (urlop)
Sosnal Ewa
Wnuczyńska Joanna

Język angielski
David Katarzyna
Filar Beata
Głodowski Mirosław
Głowacka Katarzyna
Karykowska Kamilla
Lewicka Justyna
Szlejf Anna
Trapnell Beata
Tyburska Dorota
Wierzchowska Daria
Willa Anna
Załeński Sławomir
Zwolińska-France Ewa

Język niemiecki
Dwulat Anna
Grelewicz Ewa
Zawadzińska Beata

Język rosyjski
Czarnecka Barbara

Język włoski
Kopańska Karolina

Język hiszpański
Kardaszyński Andrzej
Kowalska Anna
Trzmiel Lidia

Historia, Historia i Teraźniejszość
Anczewski Dariusz
Bartoszyński Krzysztof
Kamińska Magdalena
Kwiatkowka Barbara
Lewandowska Katarzyna
Sokoll Piotr
Trzeciakowski Tomasz

Wiedza o społeczeństwie
Bartoszyński Krzysztof
Trzeciakowski Tomasz

Matematyka
Dunaj-Gaszczyńska Joanna
Gawrońska Agata
Guttfeld Beata
Jabłonowska Barbara
Leszczełowska Ewa
Niezgoda Agata
Szczechowski Krzysztof

Biologia
Karczewska Zyta
Kozłowska Iwona
Przywoźna Jolanta

Wychowanie do życia w rodzinie
Kozłowska Iwona

Geografia
Grabowska-Śledź Dorota
Stańczyk Arkadiusz
Wrzos Małgorzata

Fizyka
Kosicki Janusz
Niezgoda Agata
Olszewski Wojciech

Chemia
Guttfeld Beata
Pietkiewicz-Graczyk Aleksandra
Przedpełska Urszula
Szczepkowska Alicja

Informatyka
Czepukojć Monika
Marciniak Sławomir
Osiński Bogdan

Podstawy przedsiębiorczości, Biznes i zarządzanie
Baranowska Agnieszka
Głowicka Sylwia
Tekiela Anna

Przedmioty zawodowe
Dobkiewcz Dominika
Florianowicz Piotr
Głowicka Sylwia
Gojowy Paweł
Jędrej Jolanta
Jędrzejewska Joanna
Karczewska Zyta
Mikołajko Małgorzata
Przybyszewska-Pietrasiak Anita
Sylwestrzak-Buczyńska Monika
Trzeciakowski Tomasz
Umańska Anna
Umański Krzysztof

Wychowanie fizyczne
Broczek Maciej
Kaniewski Maciej
Lewandowska Bogumiła
Pietrasiak Krzysztof
Staśkiewicz Dorota
Urban Tomasz
Wiśniewski Maciej
Ziółkowski Marek

Religia
Grzelak Łukasz
Pilarz Krzysztof
Węglikowska-Chachuła Teresa

Edukacja dla bezpieczeństwa
Grabowska-Śledź Dorota
Krajewska Elżbieta

Biblioteka
Graczyk Radosława
Macuga Karolina

Pedagog specjalny
Flis Ewelina

Pedagog szkolny
Dobrolubow Lidia
Flis Ewelina

Psycholog szkolny
Żaczek Aleksandra

Doradca zawodowy
Dobrolubow Lidia

Kierownik Internatu
Bylicka Anna

Wychowawcy Internatu

Internat męski:
Bielak Wiesława
Mazurek-Szczepańska Joanna
Sadowski Mariusz
Serowik Agnieszka
Urbański Łukasz
Uździńska Agata
Wojniusz Ryszard

Internat żeński:
Cichocka Monika
Karczewska Zyta
Knopik-Wojciechowska Anna
Kowalska Lidia
Olejniczak-Kalitta Katarzyna
Rutynowski Jacek
Urbańska Agnieszka