Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 15 maja 2023 r.

Rekrutacja odbywa się w systemie elektronicznego naboru. Strona naboru dla kandydata: https://torun.edu.com.pl/kandydat